Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2016 är i full gång. Kommunals ordförande Annelie Nordström och avtalssekreterare Lenita Granlund skrev i en debattartikel på di.se att det är dags att ge besked om hur löneskillnaderna mellan mans- och kvinnoyrken ska rättas till i kommande avtalsrörelser.

Förbundet håller med om att den konkurrensutsatta industrin även i fortsättningen ska sätta ”märket” som anger hur stora löneökningarna ska bli.

Detta för att industrin inte ska förlora i konkurrenskraft mot omvärlden om löneökningarna i andra branscher blir för stora med risk för krav om kompensation för detta bland anställda inom industrin.

Men Kommunal menar att det måste vara möjligt att industrianställda och andra frivilligt avstår krav om kompensation om kvinnodominerade yrken får mer.

Förbundet har stöd av LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson som sagt att det vore möjligt att exempelvis sätta ”märket” på 3 procents löneökning och att kvinnodominerade yrken då kan få 3,5 procent medan alla andra frivilligt nöjer sig 2,5 procent.

Fack och arbetsgivare inom industrin har varnat för följderna av att inte längre låta industrin vara löneledande, men skriver i ett debatt svar på di.se att det är möjligt att ge vissa grupper mer om detta kan ske utan det kommer kompensationskrav från andra som leder till för höga arbetskraftskostnader.

Industrins parter bjuder in Kommunal till en dialog om detta är möjligt och hur det i så fall ska gå till.

Kommunal deltar gärna i en sådan dialog samtidigt som förbundet påpekar att det inte bara är viktigt att ta hänsyn till industrin som bidrar med de inkomster som finansierar vår välfärd.

”Utan en stark social infrastruktur – omsorg av barn och gamla samt sjukvård och utbildning – klarar sig inte exportindustrin”, skriver Annelie Nordström och Lenita Granlund på Kommunals hemsida.