Sedan rapporteringssystemet Paragå infördes i hemtjänsten i Stockholm i våras har åsikterna gått isär. För vissa har jobbet blivit ännu stressigare än förut och en del upplever att de övervakas på jobbet. Just nu pågår en arbetsplatskonflikt mellan SAC Syndikalisterna och Aleris på Södermalm, efter att SAC satte Paragå i blockad.

Men som KA har berättat så finns det andra som tycker att Paragå är ett bra verktyg om det används på rätt sätt, och att det handlar om chefen har förstått systemet eller inte. Den uppfattningen delas av Marita Åkersten, biträdande avdelningschef på äldreförvaltningen, som är ansvariga för Paragå.

– Vi har personal som tycker att de har fått det mer pressat och från andra håll får vi signaler om att det har blivit mindre stressigt. Man måste tänka att ju mer tid man utför desto mer intäkter blir det. Man måste också vara skicklig på att schemalägga och göra det i samråd med personalen. En del chefer är bra på det, andra har inte förstått, säger Marita Åkersten.

Hon är tydlig med Paragås syfte: det ska kunna säkerställas att brukaren får den tid som är beviljad, och personalen ska få tid på att sig att utföra insatserna. Det är också tänkt att vara ett verktyg för personalen att kunna bevisa om de har orimliga förutsättningar.

– Tanken är ju att personalen ska kunna skriva ut sina veckorapporter och lägga det bredvid sitt schema och visa att det här schemat inte håller i praktiken, här har jag så här många minuter utsatt för gångtid men så här lång tid tar det, säger Marita Åkersten.

Tidigare i höst granskade äldreförvaltningen åtta företag där det visade sig att fyra av dem inte betalade för restid mellan kunderna. Det hade inte varit möjligt att upptäcka innan Paragå infördes. Det är också ett verktyg för att upptäcka fusk.

Är det så att med så många utförare så behövs det ett kontrollsystem?

– Ja. I Stockholms stad är det 16 000 kunder och 150 utförare. Det handlar om att hålla ordning på att skattepengarna går till det som de är avsedda för. Det är en ansvarsfråga.

En del av kritiken handlar om att man känner sig övervakad, man menar att kommunen och arbetsgivaren bör lita på personalen och brukaren?

– Ja men då kan vi gå tillbaka till hur det var innan och då visade det sig att brukarna fick för lite tid. Det var ju inte personalens fel, fokus här ligger inte på personalen. Det här är ett verktyg när vi kommer i situationer där vi misstänker att det inte står rätt till, förut har vi inte kunnat komma åt det.

Stockholms stad är långt ifrån ensamma om att ha ett elektroniskt tidsmätningssystem inom hemtjänsten, och var inte alls först med att införa det. Marita Åkersten tror att Stockholms storlek kan ha bidragit till att det verkar vara ovanligt mycket problem och kritik där.

– Stockholm är som 30 mellanstora kommuner. Hade vi gjort det här i en mindre kommun så hade det varit som en stadsdel här. Då hade det varit lättare att nå ut med information. Vi har lagt ner mycket tid på att informera och började nästan ett år innan Paragå infördes, men det räckte uppenbarligen inte.

Därför ska äldreförvaltningen nu ta nya tag med att informera cheferna inom både privat och kommunal regi om Paragå. Marita Åkersten har även blivit ombedd att hålla en utbildning för Kommunals arbetsplatsombud.

– Vi får nöta på helt enkelt, och såklart se över om det är något vi ska ändra på i regelverken eller tekniken.

Tidmätning

  • Landets kommuner har valt olika sätt att betala ut hemtjänstersättningen på. Vissa betalar för beviljade insatser, andra för utförda insatser och andra för utförd tid. När kommunen betalar för utförd tid betyder det att de bara betalar just för den tid som hemtjänstutföraren befinner sig hos brukaren. Det är meningen att timersättningen ska vara så hög att den täcker också kringtid, som förflyttningstid, administration och utbildning.
  • När kommunerna betalar för utförd tid vill de därför kontrollera exakt hur mycket tid som personalen är hos brukaren. Det görs genom någon form av elektroniskt tidsmätningssystem där personalen loggar in hos brukaren när de kommer och loggar ut när de går. I Stockholm använder man sig av Paragå, ett program i mobiltelefonen, och där sköts också dokumentation. Mobipen är en annan vanlig variant.