Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterade på måndagen en gemensam budgetmotion. Den har ett utrymme för reformer på 10 miljarder kronor, medan regeringens budget har ett reformutrymme på 25 miljarder.

Allianspartierna är kritiska till att regeringen vill bryta överskottsmålet i budgeten på en procent och att den föreslår höjda skatter för höginkomsttagare.

Allianspartierna vill behålla privat vård och omsorg enligt dagens LOV, lagen om valfrihetssystem. Partierna vill ge ett stimulansbidrag till landsting och kommuner som samverkar för att förbättra vård och omsorg av äldre.

De vill se en särskild satsning på demensvård genom att ge personal resurser och kompetensutveckling om demenssjukdomar. Alliansen vill se en äldreboendegaranti för alla över 85 som har beviljats hemtjänst. I sin gemensamma budget föreslår partierna ett nationellt måltidslyft för att förbättra maten inom äldreomsorg och förskola.

SD:s budget föreslår minskade kostnader för invandring och flyktingmottagning. Partiet vill istället använda pengarna till att helt avskaffa löneavgiften för småföretag samt sänka skatterna för pensionärer. SD:s budget innehåller ett reformutrymme på 300 miljarder kronor.

Riksdagen ska besluta om budgeten den 3 december. Alliansen har förklarat att de inte tänker bryta ut enskilda förslag ur budgeten utan kommer att rösta om de olika budgetalternativen som ett paket i sin helhet.

Det gör det svårare för SD att som vågmästare påverka enskilda detaljer i förslagen. Partiet måste välja att stödja antingen regeringen eller Allianspartierna. Hur SD ska agera är ännu oklart.