Diana Holland, vice generalsekreterare Unite the Union.

Diana Holland är Unite the Unions vice generalsekreterare. En facklig organisation som har 1,5 miljon medlemmar och organiserar vitt skilda grupper som sjuksköterskor, lantarbetare och städare.

Hon tycker att det är självklart att ge stöd till J4DW trots att alla där inte är fackmedlemmar från början.

– Systemet runt dem är orätt. Som arbetare ska man ha rätt att bestämma över sitt eget liv och ha en egen identitet. Den ska inte vara beroende av arbetsgivaren, säger hon.

J4DW:s medlemmar sköter föreningen själva, men blev redan från början en underorganisation till Unite och får ett visst ekonomiskt stöd från dem.

Det är en lösning som ger J4DW stöd med saker som kopiering och lokaler. För Unite är vinsten att nå människor som arbetar ensamma och har väldigt få kontakter med samhället. De blir dessutom medlemmar i Unite.

Förbundet arbetar på ett liknande sätt för att nå bland annat städare.

– Att arbeta med andra organisationer har gjort oss starkare. Ibland kan man inte nå dem som arbetar på andra sätt. De här människorna är rädda att prata med oss från facket, det är lättare för dem att möta personer som varit med om samma sak, säger Diana Holland.