Varför har du skrivit ett medborgarförslag?

– Jag har jobbat inom hemtjänsten i 25 år och jag är så trött på att det aldrig blir en förändring. Jag har jobbat fackligt och varit skyddsombud men känner att jag ger upp snart. Det enda pensionärerna vill ha är kontinuitet och att det är samma personal som kommer hem till dem. Vi måste få vara med och lägga våra scheman. Nu är allt så toppstyrt och det behövs ett beslut från biståndshandläggare för minsta lilla grej. Det finns ingen anledning att mäta insatser hos äldre i minuter och du kan inte locka ungdomar till yrket när det ser ut så här.

Tror du att du kommer få gehör hos politikerna?

– På något sätt känns det som att det är mitt sista hopp. Jag hoppas att de är intresserade av att lyssna på någon som har jobbat länge och som har försökt förändra den här verksamheten. Det nya äldreborgarrådet skrev en jättebra debattartikel om hur hemtjänsten måste förändras, då tänkte jag att hon kanske håller med. Jag hoppas att jag kanske kan få vara med och putta saker i rätt riktning och föra upp det på agendan. Det är jag också ganska nöjd med.

Du föreslår flera förändringar av hur hemtjänsten organiseras, vad tycker du är viktigast? 

– Att man delar upp service och omvårdnad. Inom service kan du ha timmisar, som hjälper till med städning, handling och promenader och så vidare. Men du måste ha högre kontinuitet för omvårdnaden, vi har många multisjuka och även sådana som väljer att dö i hemmet, alltså rent palliativ omvårdnad. Varför ska det vara sådan skillnad på om du bor hemma eller på boende?

Ur Annelie Carlssons medborgarförslag

  • Ta bort tidmätningssystemet
  • Kräv fasta vikarier
  • Dela upp hemtjänsten i två delar: service och omvårdnad
  • Personalen bör kontinuerligt kompetensutvecklas
  • Certifiera specialteam
  • Omdefiniera yrkesrollen