SVAR: Som jag förstår det är du fortfarande anställd i det kommunala fastighetsbolaget och att du undrar om du kan omvandla din nuvarande anställning där till en lönebidrags- eller trygghetsanställning.

Arbetsförmedlingen hanterar dessa frågor. Ett funktionshinder ger inte ovillkorlig rätt, utan du måste ha nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättningen. Arbetsförmedlingen gör en utredning tillsammans med dig och din arbetsgivare. Har du nedsatt arbetsförmåga kan arbetsgivaren få lönebidrag för sin lönekostnad. Ersättningen ska kompensera för anpassningar av arbetet och arbetsplatsen och har syftet att öka dina möjligheter att få en anställning. Ersättningen måste vara beviljad av Arbetsförmedlingen. Har det gjorts en utredning om hur ditt funktionshinder sätter ned din arbetsförmåga och i så fall, hur mycket? Det finns också andra villkor, när du till exempel börjar på ett nytt arbete eller går tillbaka till ett arbete efter att ha haft sjukersättning.

Reglerna omfattar inte specifikt din situation, där du redan har en anställning. Mitt råd är att du, kanske med fackets hjälp, kontaktar en handläggare på din lokala Arbetsförmedling för mer utförligt svar om hur du kan gå tillväga.