SVAR: Städningen av allmänna utrymmen och personalutrymmen organiseras på olika sätt hos respektive arbetsgivare. Hinner ni inte med vård- och omsorgsarbetet på grund av städning, tycker jag ni ska be er chef att prioritera bort arbetsuppgifter. För att nå framgång måste ni som personalgrupp kunna beskriva vad det är ni inte hinner med och dess konsekvenser. Det är viktigt att ni skriver avvikelserapporter varje gång ni inte har möjlighet att utföra arbetsuppgifter utifrån er planering, oavsett vad det beror på. Först då blir det tydligt för arbetsgivaren att exempelvis bemanningen är för låg i verksamheten.

Det ligger också på arbetsgivaren att se till så det inte finns risk att halka i exempelvis trappor. Är trappan konstruerad så att ni riskerar att skadas ska arbetsgivaren åtgärda det.

Vad gäller utrymme och möjlighet att förvara kläder ska det finnas tillgång till omklädningsrum eller annat lämpligt ställe för omklädning, när det bedrivs en verksamhet som kräver det.

Det kan exempelvis vara verksamhet med risk för smitta, som kan överföras från arbetskläder till privata kläder. I så fall ska kläderna kunna förvaras åtskilda. Det ska även finnas tillgång till någon form av viloutrymme på en arbetsplats, antingen ett fast vilorum eller ett rum som är lätt att ställa om till ett vilorum.

Jag tycker du ska ta kontakt med ditt skyddsombud, som kan ställa de krav på arbetsgivaren som behövs för att ni ska få en bra arbetsmiljö. Detta gäller även er matsal.