SVAR: Det framgår inte av din fråga om det är en kommun eller en privat skola som är arbetsgivare.  Vilken uppehållsfaktor som är aktuell för er beror alltså  på vilket kollektivavtal som gäller, men är också beroende av när terminen börjar och slutar. Kontakta ert lokala Kommunal, som hjälper er reda ut dessa frågor!