Sjukskrivningarna ökar inom äldreomsorgen.

– I dag finns ingen tid till återhämtning, säger sektionens huvudskyddsombud, Petra Kinnari.

För att klara veckoarbetstiden inom äldreomsorgen behöver kommunalarna arbeta 7 timmar och 34 minuter per dag. Nu är passen 6 timmar och 30 minuter. För att klara heltidsmåttet krävs därför delade turer, oftast på helgerna.

– Vi vill få bort de delade turerna, säger Malin Ragnegård.

Vänsterpartiet har drivit igenom att 30 timmars arbetsvecka ska införas på försök inom äldreomsorgen.

– Vi tycker att det är bra, säger Malin Ragnegård.

Arbetstidsförkortningen är en del i ett projekt under 2015-2017, där en enhet ska arbeta 30 timmar i veckan, en enhet ska jobba på som nu men ta bort delade turer och en enhet fortsätter att jobba som nu med delade turer. Där det behöver anställas fler ska detta vara möjligt. Projektets syfte är att utvärdera vad de olika modellerna får för konsekvenser för arbetsmiljön.