SVAR: När du har arbetat så många dagar att du uppnått en företrädesrätt har du företräde till en tjänst om arbetsgivaren ska tillsätta en sådan. Men har du skrivit på ett anställningsavtal om att arbeta en viss tid, har ju detta arbete en början och ett slut och du är därför bunden av det avtalet. I praktiken blir det alltså så att du måste vara utan arbete för att kunna använda dig av företrädesrätten.

Man kan dock komma överens med sin arbetsgivare att man avslutar sin nuvarande anställning om det blir en tillsvidareanställning ledig. Det bör då framgå i ditt anställningsavtal att ni har en sådan överenskommelse. Dessutom kan det ju vara så att det finns andra arbetstagare som också har företrädesrätt och kanske längre anställningstid än du.

Du får ju räkna dina lasdagar när du går på vikariat. När du uppnått 720 dagar ska du automatiskt få en tillsvidareanställning den 721:a dagen.

Det är med andra ord inte lönlöst att gå på vikariatet, det kan bara ta lite längre tid att få tillsvidareanställning. Det man ska tänka på är att dagarna måste ha arbetats in under de senaste fem åren.