Kommunal har tillsammans med bland annat Hotell- och restaurangfacket länge drivit frågan om en utökning av nattis i fler kommuner, eftersom många av förbundens medlemmar arbetar sena kvällar och nätter. Barnomsorg på helger, kvällar och nätter, även kallat nattis, har varit en förutsättning för att det ska gå att förena arbetsliv med familj för brandmän, undersköterskor och ambulansvårdare. Många är de som tvingats omskola sig för att det inte fungerat att få ihop ekvationen med familj och jobb utan omsorg vid de tider det behövts.

Trots den stora efterfrågan erbjuder bara lite mer än hälften av landets kommuner nattis i dag. Nu vill regeringen Löfven förändra detta. I budgetpropositionen finns ett förslag om att satsa 80 miljoner till barnomsorg nattetid från och med 2015. Om det blir verklighet skulle det innebära mer än en fördubbling jämfört med i dag.

KA gjorde tidigare en granskning av statsbidraget riktat till nattis. Granskningen visar dock att det tidigare statsbidraget inte lett till någon särskilt stor ökning av antalet kommuner som erbjuder nattis. Den som vill vara kritisk kan då fråga sig vad det är som säger att regeringens föreslagna satsning kommer att lyckas denna gång.

Skolminister Gustav Fridolin säger till KA att han ska förbättra samarbetet med kommunerna och förhoppningsvis utfallet av antalet nattis, genom att träffa kommunerna. Fridolin säger sig också vara medveten om att statsbidraget inte täcker hela kostnaden per plats. Han menar att frågan om nattis i kommunerna även fortsättningsvis kommer att vara ett delat ansvar mellan stat och kommun precis som med den dagöppna förskoleomsorgen.

Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström är positiv till satsningen, men menar också att Kommunal gärna sett en lagstiftning utöver stimulansbidraget. Nu blir det i stället viktigare att aktivt följa upp satsningen och se hur resultatet blir i kommunerna. Ambitionen om nattis åt alla som behöver är en av de viktigaste frågorna för att Kommunals medlemmar ska kunna förena jobb med familjeliv.