I Borås pågår rättegång mot en man som praktiserat och varit anställt på förskolor i kommunen genom arbetsmarknadsåtgärder. Kommunen har valt att stoppa nya praktikanter via arbetsmarknadsinsatser på alla förskolor i kommunen, och bara ta emot praktikanter från gymnasiet och högskolan.

– Det stoppet gäller tills vi vet att vi kan vara helt säkra på de personer som vi låter praktisera på förskola, säger arbetslivsförvaltningens chef Dag Forsström på kommunens hemsida.

Kommunal i Borås tycker att praktikantstoppet är okej, men sektionsordförande Lena Eksberg tycker det är synd att elever på högstadiet inte kan göra praktik, eftersom de ska välja gymnasieutbildning. Facket har påtalat att kommunen måste jobba med att rekrytera män till förskolan.

– Det är männen som blir utpekade, det blir svårare för dem att vara kvar i verksamheten eller att välja verksamheten.

Hur har era manliga medlemmar reagerat?

– De jag har pratat med, vi har inte så många, de har jobbat i många år och känner sig trygga i sitt yrke. Men visst tänker de på att de är en mer utsatt grupp när sådant här händer.