– Vi har jobbat för det här både lokalt och centralt och nu ska vi starta samarbete med politikerna och arbetsgivaren för att hitta formerna, vi är jätteglada över det här, säger Åsa Jansson Lindberg, Kommunals ordförande i Vännäs.

Hon är positiv till att hitta fungerande lösningar och menar att man från Kommunals sida varit tydlig med att slopandet av de delade turerna inte får ske på bekostnad av annat.

– Det här får inte innebära till exempel förtätad helgtjänstgöring, utan det handlar om att det måste skjutas till pengar. Det här ska bli en kvalitetsförbättring, både ur arbetsmiljösynpunkt för de anställda, men även för verksamheten i stort.

Sonja Eriksson (S) är ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun. Enligt henne finns det ännu inga konkreta planer för hur man ska gå till väga med avvecklingen av de delade turerna.

– Nej, så långt har vi inte kommit än. Det här beslutet blir startskottet för att påbörja arbetet.

Hur ska man se till att undvika att de delade turerna ersätts med långpass eller för mycket helgjobb?

– Vi kommer påbörja diskussioner omgående tillsammans med fack och tjänstemän om hur avvecklingen av delade turer ska lösas. I budgeten avsattes 3,5 miljoner kronor till äldreomsorgen så vi har tillskott i pengar, men exakt hur vi ska göra är inte klart.

De delade turerna ska vara borta i Vännäs senast 2017. Något som Åsa Jansson Lindberg på Kommunal tror ska fungera.

– Jag har ingen anledning att misstro det här beslutet. Jag upplever att det finns en vilja både från politikerna och från oss på Kommunal om att arbeta tillsammans för att hitta lösningar. Jag tror att vi kommer ha det här genomfört till 2017.