Att ett grovt kränkande meddelande med rasistiska och sexistiska inslag under tisdagen kablades ut till bussförare anställda på företaget Arriva i norra Stockholm var troligen inte en isolerad företeelse. SL:s presstjänst bekräftar att det rör sig om minst fyra liknande händelser under den senaste veckan.

– Vi kan inte med säkerhet säga att händelserna har ett samband, men det ligger självklart nära till hands att tro det, säger Jesper Pettersson, pressekreterare på SL.

Det är i den display där information om olyckor och trafikstörningar ska dyka upp som de minst sagt märkliga meddelandena uppenbarat sig. Förutom det grovt kränkande meddelande som skickades ut under tisdagskvällen till anställda på Arriva har även bussförare på företaget Keolis fått ta emot falska trafikmeddelanden och felaktig information om uppsägningar via skärmen.

– Det har handlat om saker som att man ska återgå till depåerna och tömma bussarna på passagerare, det har varit tydligt för förarna att det inte varit riktiga trafikmeddelanden, säger Jesper Pettersson, pressekreterare på SL.

Har ni fått mycket reaktioner från förarna angående det här?

– Enligt våra entreprenörer har det ju så klart varit en del frågetecken från förarnas håll, men jag tror att de flesta förstår att det här inte är något som är sanktionerat från oss.

Trafikledningssystemet ägs av trafikförvaltningen och är gemensamt för Stockholm busstrafik. Nu har såväl SL som Arriva polisanmält händelserna.