En av regeringens budgetsatsningar är den på traineejobb i välfärden för arbetslösa ungdomar. Det är redan bestämt att två trainees kommer att placeras på Brommagården nästa år. Undersköterskorna Marta Gajardo, Monica Alm-Thörn, Hamid Sarkardei och Carina Nilsson tror att det kan bli bra.

– Jag tror att det är en bra möjlighet, vi vill ju ha mer personal, för det krävs, säger Marta Gajardo.

– Det har vi känt en längre tid, det är väldigt bra om det blir så, säger Monica Alm-Thörn.

De är inte oroliga för att det ska anställas personer som inte passar för jobbet.

– Man får nog lita på att de som sköter det gör det på ett fint sätt för att kunna bibehålla kvaliteten. Vi behöver mer resurser, säger Hamid Sarkardei.

De är positiva också till extratjänsterna i välfärden, som ska ersätta fas 3 för långtidsarbetslösa. Tanken är att de ska kunna utföra arbeten i välfärden som inte hinns med annars.

– Det skulle vara väldigt bra att få hjälp med tvätt och städ, det är sådant som vi har svårt att hinna med men städningen är ju a och o också, säger Carina Nilsson.

Regeringen satsar i sin budgetproposition två miljarder extra årligen till äldreomsorgen, med fokus på att höja bemanningen. Om de fyra undersköterskorna fick bestämma över pengarna skulle de utöver mer personal lägga dem på vidareutbildning, höjda löner och fler heltider.

Men även om de tycker att satsningarna låter bra så är de något avvaktande – av tidigare erfarenheter.

– Man får väl tänka positivt och hoppas på att det blir en förändring till det bättre, säger Carina Nilsson.

Riksdagen ska rösta om budgeten i december. Regeringen har Vänsterpartiet med sig, men Sverigedemokraterna hotar att rösta på alliansens budgetmotion och därmed fälla regeringens budget. Det är alltså högst oklart om den går igenom.