Leif Nilsson, ordförande i Region Dalarna och kommunalråd (S) i Smedjebacken, säger att han har tagit intryck av Kommunal som har krävt anställningstrygghet.

– Det handlar om vad som är tillåtet enligt EU:s regler om offentlig upphandling. Kommunals jurist Oskar Taxén har övertygat mig om att det inte strider mot EU–reglerna att kräva övertagande av personal vid upphandling. Och då vill vi göra det för att personalen ska slippa oroa sig i onödan, säger han.

Kommunal beskriver Region Dalarnas beslut som en stor framgång.

– Vi är otroligt glada över att vi har fått gehör för det här kravet. Det berör 350 medlemmar i Kommunal, säger Kommunal Bergslagens ordförande Cilla Rohdin i ett pressmeddelande.

Förbundet har i flera år kämpat för att kravet om personalövertagande ska vara med vid upphandling av kollektivtrafik. I Storstockholm har kravet funnits med sedan 90–talet när SL upphandlat.

Kravet har också funnits med en gång vid upphandling av lokaltrafik i Umeå. S och V har bestämt att kravet också ska finnas med vid nästa upphandling där. Kravet om anställningstrygghet finns även med vid den upphandling av lokaltrafik som nu genomförs i Örebro.

På övriga håll har politikerna sagt nej till Kommunals krav. I avtalsrörelsen 2013 försökte förbundet få in kravet om personalövertagande i kollektivavtalet utan att nå ända fram.

I valrörelsen uttalade S, V och MP sitt stöd för kravet om personalövertagande och lovade att ändra i lagen så att det ska bli tydligare att det är tillåtet att kräva anställningstrygghet vid upphandling.

Region Dalarna har redan gjort sin tolkning, med Kommunals hjälp.

– Vi kommer i framtiden att alltid ställa krav om personalövertagande i alla upphandlingar som vi genomför, inte bara inom kollektivtrafiken, säger Leif Nilsson.