Charlotte Sandelius.

– Jag tycker inte att man ska kunna bli nollad. Om man inte fungerar i sitt arbete borde åtgärdsprogram vara i gång innan lönerevisionen, säger Annelie Ström, ordförande i en av Sundsvallssektionerna, där ett antal blev nollade i år.

HR-direktören i Sundsvall, Charlotte Sandelius, hänvisar till avtalet och att man är överens med facket om att lön sätts utifrån prestation.

– Vi har ju individuell lönesättning. Men det får inte vara godtyckligt, det krävs handlingsplan i de fallen, säger hon.

Hur tror du att det känns för en anställd att bli helt utan löneökning?

– Jag tror att man känner att det är viktigt att få veta varför. Det bör inte komma som en överraskning. Bland nästan 8 000 anställda är det klart att det finns de som inte presterar som man bör göra.

Jämfört med förra gången KA ställde frågan, 2012, är det färre som rapporterar om nollningar i år. 18 procent svarar att de har flera eller ett fåtal medlemmar som blivit helt utan löneökning. 2012 var det 28 procent.

Siffrorna säger ingenting om hur många personer det är. Enligt Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund, handlar det om ytterst få.

– Det är en väldigt liten andel som blir helt utan löneökningar, men händer det så har man enligt avtal rätt till en handlingsplan. Skulle det visa sig att det här ökar så får vi naturligtvis titta på det, säger hon.

Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i förhandlingsdelegationen för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är inte förvånad.

– Jag utgår från att man gör detta utifrån ett samtal så att den enskilde förstår varför. Om det aldrig förekom skulle jag nog bli orolig och känna att man inte utnyttjar individualiseringsmöjligheterna fullt ut.

Det är ofta sjukskrivna, eller frånvarande av andra orsaker, som drabbas. Men flera svarar i vår rundringning att det också förekommer för personer i arbete.

– Det är personer som arbetsgivaren anser har brister i hur man utför sina arbetsuppgifter, säger Helene Ryderstedt vid Team Värmdö, sektion Ost
i avdelning Stockholm.

Värmdö var en av de kommuner som nollade anställda även 2012. I förhandlingarna yrkade facket på en lokal individgaranti, precis som flera andra sektioner, men arbetsgiv­aren sade nej.

I Uppsala har bland annat 15 stycken som går på det så kall­ade BEA-avtalet, främst avsett för OSA-arbetare (Offentligt skyddat arbete), blivit utan löne­ökningar. Det har inte lett till handlingsplaner, som avtal­et säger.

– Det har vi inte sett röken av. Vi håller på och planerar hur vi ska gå vidare med det här, säger ordförande Helena Ersson.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund är medveten om risken att till exempel OSA-arbetare blir drabbade.

– Arbetsgivaren måste ändå kunna motivera sakligt för människor varför de blir utan löneökning.

I undersökningen har vi fått svar från 298 av 390 av Kommunals sektioner/förhandlingsteam.