1 Vad ska man tänka på när man tränar sitt eget barn?
– Det gäller att hålla sig neutral och att inte prioritera sitt eget barn. Det gäller att tänka igenom vad man vill med träningen, vad målsättningen är med det man håller på med. Varför är barnen med? Och vilken är min roll som tränare?

2 Vad ska man tänka på då?
– Att försöka få fram ett barnperspektiv. Lyssna på vad det är barnen tycker är kul att göra. Generellt är svårigheten att man lätt har ett vuxenperspektiv.

3 Hur yttrar sig ett vuxenperspektiv?
– Då är man mycket mer prestations- och resultatinriktad. Ett barnperspektiv är glädje, kamratskap, här och nu. Ett barn idrottar och leker för glädjen, inte för att prestera jämfört med andra. Som barn vet man var man står i gruppen, det är inget som vuxna behöver förstärka.  Det handlar om att ha kul med bollen, alla ska få röra den och alla ska få vara med, oavsett hur bra man är. Det måste vara hela målsättningen: att alla får vara med. Hör med barnen: Vad tycker ni är roligt?

4 Vad ska man tänka på om det är match?
– Det blir så otroligt lätt att man som vuxen griper in och försöker heja på de egna och mot de andra. Då brukar jag jämföra med lek. Barnen leker för att det är roligt. Barn leker exempelvis kull och har jättekul när de gör det och tränar alla möjliga funktioner. Jag har aldrig sett en förälder som hejar på barn som leker kull. Barn behöver inte det.  Det är så himla lätt som förälder att ryckas med och se barnen som små vuxna. Och toppa inte. Det förekommer toppning i åttaårsåldern. Då slår man ut. Titta i slutändan: Hur många 20-30-åringar är det kvar? Nästan inga. Då undrar man: Vad var meningen med det hela?

5 Kan det finnas några fördelar att ha mamman med och bygga sin relation på det sättet?
– Det är jättebra om föräldrarna är med. Det är bara det att man måste tänka efter kring sin roll och tänka på sitt uppdrag. Varför håller jag på med det här? Är det för att vi ska ha kul ihop eller är det för att vi ska prestera?

6 Hur påverkas ens barns relation med sin förälder av att ha mamman eller pappan som tränare?
– Det viktiga som barn är att älskas gränslöst. Det är det som ger självkänsla.