Under oktober besökte Arbetsmiljöverket 1 700 arbetsplatser runtom i landet och fann att det saknas förebyggande arbete mot stress på de flesta av arbetsplatserna.

– Det är oroväckande. Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress hos personalen på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen, säger Håkan Olsson, avdelningschef vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Inspektionerna gjordes på arbetsplatser inom några olika branscher: förskolor, religiösa samfund, transport, tillverkning, banker och hotell och restauranger. Kommunalare jobbar i de två första branscherna.

Inom hotell och restaurang samt tillverkning krävde Arbetsmiljöverket åtgärder eller rutiner av mer än två tredjedelar av arbetsgivarna. Förskolorna fick krav i nästan lika hög utsträckning.