Att 2 miljarder kronor ska satsas på nya tjänster i äldreomsorgen var känt redan innan budgeten presenterades. Det gäller också satsningen på traineejobb och extra tjänster i välfärden samt att FAS 3 avskaffas.

Regeringen poängterar framför allt reformer för jämställdhet, fler jobb, skolan, bättre miljö och insatser som ska stärka välfärden. Totalt handlar det om 25 miljarder kronor för 2015.

– De reformer som vi presenterar kommer att vara finansierade krona för krona. Vi presenterar många reformer som tar Sverige i en ny färdriktning, mot ett Sverige som ska vara ett land som håller ihop, sa finansminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens.

Regeringen bedömer att den svenska ekonomin återhämtar sig gradvis de närmaste åren, betonar att arbetslösheten på 8 procent är hög, men utgår från att den ska minska successivt. Samtidigt finns tydliga risker för en svagare utveckling.

En av nyheterna i budgeten var en satsning för att öka kvaliteten i hälso- och sjukvården med 1 miljard kronor årligen. Ytterligare 400 miljoner kronor tillförs till förlossningsvården 2015-2018. Antalet nybörjarplatser på sjuksköterske- och barnmorskeutbildningen ökar. Regeringen vill även ”i bred samverkan” ta fram en långsiktig kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Magdalena Andersson lyfte också fram att nästan en miljard kronor satsas på barnomsorgen. Och en satsning på mer personal på fritids.

– Det är viktigt för alla de som jobbar där, i huvudsak kvinnor, med ytterligare resurser får de bättre möjlighet att kunna utföra sitt arbete och får det mindre stressigt i sin vardag. Det är också bra för alla de som gått ner i arbetstid därför att de här verksamheterna inte håller tillräckligt hög kvalitet, och de som i huvudsak gått ner i arbetstid är kvinnor, sa Magdalena Andersson.

Jämställdhetsperspektivet lyftes fram flera gånger.

– Det finns mycket resurser bland kvinnor som inte tas till vara, man har inte samma möjligheter på arbetsmarknaden och man gör inte heller karriär på samma sätt som män, sa Magdalena Andersson.

Det är också ett skäl till att ytterligare en månad en månad i föräldraförsäkringen reserveras för vardera föräldern från 2016. Jämställdhetsbonusen avskaffas från 2017. Samtidigt vill regeringen ta bort kommunernas möjlighet att bevilja vårdnadsbidrag.

Ensamstående föräldrars ekonomi ska förbättras, därför höjs underhållsstödet med 300 kronor per månad och barn. En höjning föreslås också av grundnivån i föräldrapenningen från 225 kronor per dag till 250 kronor per dag.

Flera insatser görs för att minska mäns våld mot kvinnor. Kvinnojourerna får 100 miljoner kronor per år i verksamhetsstöd. Samtidigt avsätts 50 miljoner kronor till länsstyrelserna 2015-2018 för att stärka samordningen i arbetet att motverka mäns våld mot kvinnor.

Regeringen stå fast vid målet att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

– Alla människor som vill ha ett jobb ska få en möjlighet att vara med i samhällsgemenskapen, sa Magdalena Andersson.

Förutom det som var känt sedan tidigare presenterades ökade anslag till Arbetsförmedlingen som ska reformeras. 9 miljoner avsätts till fler programplatser tidigt i arbetslösheten.

FAS 3 avskaffas, men slutdatum finns inte.

I samarbete med arbetsmarknadens parter ska företagshälsovården stärkas. Arbetsmiljöverket får 88 miljoner kronor extra och uppdraget att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet förlängs till och med 2016. Även medlen för regionala skyddsombud förstärks.

Mer pengar satsas på studiemotiverande folkhögskolekurser. Det blir även fler platser på komvux, yrkeshögskolan och högskolan. Totalt handlar det om 18 000 platser för 2015.

Studielånet höjs så att studiemedlet blir cirka 1 000 kronor högre per månad.

Regeringen säger att den vill värna den svenska modellen.

– Minskade klyftor och starkare välfärd är en av den här regeringens viktiga ambitioner, sa Magdalena Andersson.

I det ingår att stärka sjukförsäkringen och a-kassan. Känt sedan tidigare var att taket i a-kassan höjs till 910 kronor de hundra första dagarna den 1 maj 2015. Därefter blir ersättningen 760 kronor per dag. Lägsta beloppet höjs från 320 kronor till 350 kronor per dag. Från 2016 höjs grundbeloppet till 365 kronor per dag.

– Vi avser att avskaffa den så kallade stupstocken, den bortre gränsen i sjukförsäkringen från nästa år. Och vill också höja sjuk- och aktivitetsförsäkringen.

Till detta avsätts cirka 300 miljoner kronor per år.

När det gäller finansieringen av reformerna lyfte Magdalena Andersson fram att nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga slopas och att avdraget för pensionssparande försvinner. Jobbskatteavdraget trappas ner för inkomster över 50 000 kronor. Rutavdraget för läxhjälp tas bort nästa år, från 2016 halveras rutavdraget för personer under 65.

Magdalena Andersson betonade också att alla vallöften inte finns med i den här budgeten, utan att regeringen kommer att återkomma i flera frågor. En av dem är löftet om höjt barnbidrag.

Regeringens budgetproposition har stöd av Vänsterpartiet. Men alliansen hotar att fälla förslaget om traineejobb.  Även Sverigedemokraterna är kritiska mot förslaget. SD:s vikarierande partiledare Mattias Karlsson utgår från att alliansens budget är bättre och bedömer att delar av regeringens budget kommer att falla i riksdagen, uppger Dagens Industri.