Några timmar efter att budgeten släppts har Kommunals ordförande Annelie Nordström inte hunnit läsa och analysera hela, men hennes allmänna intryck är positivt. Kommunals viktigaste krav i valrörelsen var ökad bemanning till äldreomsorgen. I regeringens budgetförslag avsätts två miljarder kronor årligen just för äldreomsorgen med fokus på att stärka bemanningen.

– Det är väldigt många saker som svarar upp mot de krav vi har haft. Äldreomsorgen har varit underbemannad i åratal, nu finns det förutsättningar för att bemanna upp igen. Kommunerna får den förstärkning av sin ekonomi som behövs, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Hon understryker att det dels handlar om att anställa mer personal, men också att förbättra arbetsvillkoren för de som redan jobbar.

– Det handlar om att se till att våra medlemmar får nya scheman, bort med delade turer och rätt till heltid, säger Annelie Nordström.

Hon säger att det framöver kommer att bli lättare för Kommunal att driva sina frågor både lokalt och centralt.

– Vi har väsentligt bättre ingångar hos departementen nu och förhoppningsvis så småningom också hos arbetsgivarna ute i kommunerna. Det kommer att finnas ett tryck från regeringen att det ska genomföras, det fanns det inte med den förra regeringen.

Kommunal välkomnar även satsningen på traineetjänster i välfärden.

– Det behövs fler bra ingångar, det är inte så längre att 15-åringar drömmer om att jobba i välfärden.

Det har funnits en viss oro att det innebär att vem som helst kan få jobb inom äldreomsorgen?

– Det är ju precis så det har varit, att vem som helst kan tryckas in på timmar. Det här ställer krav på kommunerna att de introducerar, erbjuder handledning och att man går utbildning på 25 procent. Det här är väldigt mycket bättre, både för verksamheten och de unga.

Rätt till barnomsorg på obekväma tider har Kommunal drivit länge. Satsningen i budgeten på 80 miljoner kronor årligen som KA avslöjade i går är ett stort steg i rätt riktning, tycker Annelie Nordström – även om Kommunal fortfarande tror att det behövs lagstiftning om nattis.

Är det något du saknar i budgeten?

– Det är svårt att säga redan nu, vi måste läsa och analysera noga hur det här förhåller sig till den verklighet vi känner, exempelvis när det gäller utbildningssatsningen, om den är tillräcklig för att svara mot de behoven som finns, säger Annelie Nordström.