SVAR: Grunden för att man ska ha rast finns reglerad i arbetstidslagen, som i sin helhet är att betrakta som en skyddslagstiftning. Det vill säga, den är ett skydd för arbetstagarna.

Rast ska förläggas senast efter fem timmars arbete. Men det finns vissa möjligheter att teckna ett lokalt avtal som reglerar att man i stället för rast kan ha ett måltidsuppehåll. Även med ett sådant avtal ska det alltså finnas möjlighet att hinna ta en paus, äta och så vidare. Vad jag kan se på er beskrivning har ni knappast haft möjlighet till sådana uppehåll.

Hur facket resonerat lokalt inför beslutet att säga upp det lokala avtalet på er arbetsplats kan jag inte svara på. Men rent generellt kan man säga att ju intensivare arbete man har, desto viktigare är det att ha rast. Det handlar om att orka arbeta på lång sikt och inte bara varje enskild dag. Arbetsgivaren har ansvar för att arbetsmiljön är god och detta regleras i arbetsmiljölagen, som precis som arbetstidslagen är en skyddslagstiftning för arbetstagarna.

Kontakta Kommunal lokalt så att ni kan få en förklaring om bakgrunden till att man sade upp det lokala avtalet och för att ha fortsatta diskussioner.