– Traineejobben för unga, där gör vi tre saker samtidigt. Vi ser till att ta arbetslösa ungdomar ur arbetslösheten, vi kan höja kvaliteten i välfärden när den tillförs arbetskraft och vi ser till, inte minst, att säkra generationsskiftet i välfärden, sa Stefan Löfven vid en presskonferens.

En satsning görs också på utbildningskontrakt för dem som saknar gymnasieexamen. Detta är en del av 90-dagarsgarantin som säger att senast inom 90 dagar så ska man ha en utbildning, ett jobb eller en praktik.

Traineejobben som införs inom delar av välfärdssektorn nästa år är en viktig del av 90-dagarsgarantin enligt Åsa Romson.

– Förslaget är att drygt 3 200 traineejobb finns inom välfärdssektorn nästa år, för att därefter komma upp i en volym på 9 000 året efter.

Traineejobben bygger på dagens yrkesintroduktionsavtal som ger ungdomar jobb och utbildning.

– Det förstärker samtidigt bemanningen i välfärden. Det är fullt subventionerade anställningar som består av 75 procents arbete och 25 procent utbildning, säger Åsa Romson.

I valrörelsen lovade S att 32 000 traineejobb ska införas. Nu säger Stefan Lövfen att den volymen kommer att nås under mandatperioden. Men först måste tjänsterna fasas in, detta är en fråga för parterna.

För långtidsarbetslösa görs en satsning på extra tjänster inom välfärden.

– Vi vill till en börja införa 4 400 extra tjänster nästa år och öka dem stort under 2016 till 24 000 extra tjänster.  Det stärker bemanningen i välfärden och ger dem som står längst bort från arbetsmarknaden en möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet, säger Åsa Romson.

Extra tjänsterna riktar sig till de som står längst bort från arbetsmarknaden och Åsa Romson ser dem som en viktig del när FAS 3 avskaffas:

– Det innebär för individen att man ändå får finnas på en arbetsplats som är meningsfull, får göra arbetssysslor som är meningsfulla även om det kan vara av en enkel karaktär. Och man får riktigt lön, säger Åsa Romson.

Arbetsgivaren ska få ett ekonomiskt stöd motsvarande hela lönen och lönen ska utgå enligt kollektivavtal. Utgångspunkten är att extra tjänsterna ska vara på 75 procent för att individerna ska få tid att fortbilda sig och söka andra jobb.

Satsningar görs också på fler platser på både högskola, yrkeshögskola och komvux.

Regeringens jobbsatsning har stöd av Vänstern. Men alliansen har planer på att stoppa regeringens förslag om traineejobb när riksdagen ska ta beslut om budgeten, uppger Dagens Industri.