Det är svårt att föreställa sig hur människor som har utsatts eller bevittnat Islamiska statens grymheter ska bearbeta det och återgå till ett vanligt liv. Trots de fruktansvärda trauman dessa människor måste ha genomlevt är det inte lätt för dem att söka psykiatrisk vård.

Psykoser, depression och ångest kan drabba människor över hela världen, men i kulturerna i Mellanöstern betraktas tyvärr psykisk ohälsa ofta som galenskap. Varje gång jag är i Kurdistan chockeras jag av deras inställning till människor som har psykiska problem. Det är allmänt accepterat att låsa in dem för att skydda omgivningen.

I stället för att söka den psykiatriska vården vänder sig familjerna till shejker eller imamer för att få hjälp med att driva ut de onda andarna ur den ”galne”. Imamerna brukar också skriva små lappar med koranverser som den ”galne” ska bära runt halsen. Den nyligen utkomna boken Transkulturell psykiatri av Sofie Bäärnhielm på förlaget Natur och kultur behandlar hur man ska bemöta flyktingar i den psykiatriska vården. Jag tycker att den kan användas även i den allmänna vården dit människor med psykisk ohälsa söker sig till i första hand.

Sofie Bäärnhielm skriver om en patient som säger att han har ormar i magen, att det kan det vara tecken på psykos. Det gäller att ta sig tid och förstå vad som ligger bakom ett sådant sätt att uttrycka sig.

Boken ”Transkulturell psykiatri” handlar om kulturella faktorers betydelse för diagnostik, förståelse och behandling av vanliga psykiatriska tillstånd som ångest, depression och trauma. Fokus ligger på kommunikation och att känna igen och förstå psykisk sjukdom trots kulturella skillnader. Bokens styrka ligger i att faktaavsnitt varvas med patientfall.

De olika människoöden som framkommer berör en djupt, samtidigt som man lär sig en hel del om migration och dess effekter. ”Transkulturell psykiatri” är en bok som borde finnas på varje vårdcentral och psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

Jag har så svårt att förstå hur Jimmie Åkesson kan övertyga människor att bli så osolidariska med dem som flyr från krig och förtryck.