SVAR: Att ympa är en både kul och lönsam hobby! Äppelträd tar ofta stor plats i trädgården, men genom att ympa in nya sorter på ett befintligt träd ökar man inte bara mångfalden utan kan eventuellt också få större skördar. Detta genom att man väljer sorter som pollinerar varandra.

Ympkvistarna tar man av kvistar från årets tillväxt. De ska vara väl avmognade och bestå av minst fyra ögon (skott). Det är viktigt att man tar sitt ympmaterial från friska träd under februari-april för att sedan förvara det fuktigt i kyl. Linda in materialet i fukt­igt papper eller mossa.Lägg det sedan i en plastpåse och in i kylen. Det är dags för ympning när saven stigit i trädet fram på vårkanten. Maj månad brukar vara en bra tidpunkt. Då rinner saven och barken släpper lätt på de gren­ar som ska fungera som ympunderlag.