Både Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tycker att det går för långsamt.

– Det händer lite grann men det går väldigt trögt, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, håller med till viss del.

– Helst borde det gå fortare. Men det är ändå bättre att man gör en bra process och kommer fram till en lösning som är långsiktigt hållbar än att man skyndar på och sen får riva upp och börja om, säger hon.

Enligt det senaste centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL ska parterna lokalt försöka minimera de delade turerna, som exempel nämns att handlingsplaner ska upprättas.

Jämfört med vår förra undersökning (nummer 5/14) är det nu något fler, av de fackliga företrädarna, som svarar att man inlett en process för att få bort de delade turerna med bland annat handlingsplaner. I 25 procent av kommunerna har man agerat, jämfört med 16 procent förra gången. I en något större andel av kommun-erna, 10 procent jämfört med sex procent senast, finns nu inte delade turer.

Andelen kommuner som fortfarande ligger lågt i frågan har sjunkit från 68 till 60 procent.

Hos den stora merparten har alltså fortfarande inget gjorts.

Är det meningsfullt att skriva in sådana här saker i ett centralt kollektivavtal?

– Ja, jag tror att det ändå har en attitydpåverkande roll. Sen är det ju så att det inte är alldeles enkelt att lösa en sådan här sak. Hade det varit enkelt så hade vi förmodligen redan löst det, svarar Ingela Gardner Sundström.

Lenita Granlund låter inte lika övertygad:

– Vi hade höga ambitioner med den här skrivningen. Men om den inte ger den effekt vi önskade så kommer ju bollen tillbaka till SKL i nästa avtalsrörelse.

Inte ens där ett arbete har påbörjats tycks det ha lett till några större förändringar.

KA ringer slumpmässigt upp två av de fackliga företrädare som svarat att de begärt handlingsplaner och börjat diskutera frågan med arbetsgivaren.

– Det gick inte så bra. Arbetsgivaren tog in Alamanco (konsultföretag som drivs av Lars-Åke Almqvist, tidigare förste vice ordförande i Kommunal) som skulle fixa till det här. Men det vi har kunnat konstatera är att delade turer har ökat, säger Sonja Lindberg, ordförande i en av Sundsvallssektionerna.

Även i Växjö har problemen med de delade turerna fortsatt, trots att man upplever att fack och arbetsgivare bestämt sig för att göra något åt detta.

– Vi känner inte att det minskar i vart fall. I någon mån kan det vara så att det ökar också, säger Karin Persson, ordförande i en av Växjösektionerna.

Men i hemtjänsten i Rottne utanför Växjö går det åt andra hållet. Förra hösten slog de anställda då larm om hur de delade turerna ökade kraftigt (nr 21/13). Men efter KA:s besök har det faktiskt blivit bättre.

– Vi har fått ett annat schema. Så nu har vi bara två del-ade turer på fem veckor. Det är en klar förbättring som vi är nöjda med, säger undersköterskan Anita Knutsson.