Jag läste Peter Stenfors debattartikel om Krav och Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlunds svar som handlade om att Krav inte är en motpart som Kommunal kan förhandla med. I sak är det korrekt, men det Peter syftade till i sin debattartikel har i Kommunals svar hamnat under deras radar.

Vad det handlar om är att Kommunal lokalt borde inleda ett samarbete med Krav för att se till att det sociala ansvaret, som Krav säger sig stå för, följs på gårdarna och företagen.

Redan i dag samarbetar vi i Kommunal med till exempel Arbetsförmedlingen kring lokal kännedom om arbetsplatser och har samråd kring praktik och lönebidragsanställningar för att säkerställa att det blir så bra som möjligt.

Jag vill se ett liknande samarbete med Krav lokalt.

I vår avdelning har vi företag som är Kravcertifierade, men som inte tar socialt ansvar. Jag har heller aldrig märkt att de företagen har pratat om socialt ansvar. I flera av dem saknar medlemmarna arbetskläder och lönebesked. Det finns Kravgårdar som saknar kollektivavtal. Det finns trädgårdsodlingsföretag med utländska säsongsanställda som får arbeta till sämre villkor. Hur kontrollerar Krav att företagen verkligen tar socialt ansvar? Inte alls verkar det. Krav har i alla fall aldrig ringt till Kommunal Västerbotten! Men de får gärna ge ett svar.

I Kravs regler står det att syftet är att det ska vara långsiktigt hållbar verksamhet med ekologisk odling och produktion. Det finns tydliga regler för bekämpningsmedel och konstgödsel, för slakt och fodertillverkning. Men det finns också en regel om att företaget ska ta ett socialt ansvar. Det innebär att anställda ska behandlas likvärdigt och inte diskrimineras. Det betyder att anställda ska ha rätt att organisera sig fackligt och ha förhandlingar.

I dessa frågor kunde och borde Krav ta kontakt med oss för att få information om hur det är och få stöd i fall då det inte fungerar tillfredsställande. Jag önskar att Kommunal tar kontakt med Krav centralt för att komma överens om att vi kan få samverka lokalt.

Tina Rönnberg,
Kommunal Västerbotten