SVAR: Det här är ett snårigt ämne! Sjuklönelagen styr de första 14 dagarna vid sjukfrånvaro, med huvudregeln att en arbetstagare inte behöver uppge på vilket sätt han eller hon är sjuk.

Men för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala ut sjuklön måste arbetstagaren försäkra att han/hon inte kunnat arbeta fullt ut på grund av sjukdom. Någon ”närmare uppgift om sjukdomen” måste inte uppges. Det här motsvaras av vad som behöver stå på det läkarintyg som ska lämnas in om sjukfallet varar mer än sju dagar i sträck. Läkaren ska då intyga att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom, utan att behöva uppge vilken sjukdom arbetstagaren lider av.

Men arbetsgivaren bedömer arbetsförmågan vid rätt till sjuklön och bedömningen ska göras mot arbetstagarens vanliga eller därmed jämförligt arbete.

I lagmotiven framgår dock inte vad som menas med arbetsförmåga eller hur arbetsgiv­aren ska kunna göra en sådan bedömning, framför allt med tanke på att den anställde av integritetsskäl inte närmare behöver ange uppgift om sjukdom.

Arbetstagarens egen uppfattning om arbetsförmågan blir därför rätt så bestämmande, även om lagstiftningen ger arbetsgivaren rätt att bedöma.

Din läkare gör alltså helt rätt som inte anger diagnos eller liknande. Däremot verkar agerandet från din chef mer tveksamt. Det är inte förbjudet för arbetsgivaren att fråga vilken sjukdom du har, men hon kan inte vägra att betala sjuklön fast du inte svarar. För att inte betala sjuklön krävs att arbetsgivaren aktivt och på goda grunder ifrågasätter din sjukdom och/eller nedsatta arbetsförmåga. I ditt fall verkar det som att chefen indirekt ifrågasätter din sjukdom redan från dag ett och det är inte i linje med hur lagstiftningen är tänkt att fungera. I en paragraf sägs det att arbetsgivaren kan kräva läkarintyg från första dagen, men att det då ska finnas särskilda skäl, som upprepad korttidsfrånvaro. Din chef verkar rucka på dessa krav och i slutändan kan det bli fråga om en arbetsrättslig tvist.

Du har helt rätt i att det finns aspekter i regleringen som kan ses som ologiska. Du bör framför allt ta upp frågan om din chefs krav med ditt lokala fack och även kolla vad som gäller
i ert lokala kollektivavtal.