”Taket i a-kassan har urholkats under många år och blivit mer av en grundersättning snarare än en inkomstrelaterad försäkring. Det vill vi återställa”, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) i en kommentar till Aftonbladet.

I praktiken skulle en sådan höjning innebära att alla med en lön upp till 25 000 kronor i månaden skulle få ut 80 procent av lönen. Höjningen föreslås träda i kraft från den 1 maj 2015 och förslaget kommer att finnas med i budgetpropositionen.

När den tidigare alliansregeringen höjde avgiften för att vara medlem i a-kassan drabbade det väldigt många människor och allra hårdast drabbades arbetarna. Medlemmarna i exempelvis Kommunals a-kassa fick 2007 en månadshöjning på tvåhundra kronor. Effekten av alliansregeringens politik var att väldigt många människor tvingades lämna a-kassan, eftersom de helt enkelt inte hade råd att vara med.

Många tvingades också välja mellan att vara medlem i a-kassan och facket, trots att det borde vara en rättighet att vara med i bägge för den som så önskar. Allt handlade plötsligt om pengar och hårdast drabbades de med lägst inkomster.

Alliansregeringen höjde under sin tid vid makten inte heller taket i a-kassan. Det har inneburit att ersättningen har varit densamma sedan tidigt 2000-tal. A-kassan har då inte längre kunnat vara den försäkring den är avsedd att vara för den som blivit arbetslös. För att ersättningen från a-kassan ska fungera som den är tänkt, måste det finnas en rimlig möjlighet att leva på ersättningen man får, annars tappar försäkringen sin funktion.

Den nytillträdda regeringen Löfvens löfte om att höja taket är därför ett viktigt steg i att skapa trygghet på arbetsmarknaden för dem som står utan arbete.

Men det är som i det gamla ordspråket inte läge ”att ropa hej innan man har kommit över bäcken”. För att få igenom det höjda taket måste regeringen Löfven nämligen söka stöd hos andra partier. Dessutom kostar kalaset en hel del. Dessa pengar säger sig arbetsmarknadsminister Ylva Johansson inte vara främmande att hämta hem genom en höjning av a-kasseavgifterna på längre sikt. Men till en början löser regeringen det genom andra omfördelningar av budgeten.