– Jag blev det för att vi hade ganska stora arbetsmiljöproblem, jag läste på och tänkte att vi måste ha ett skyddsombud på avdelningen och då blev jag det. Det var runt 1993.

Varför är det viktigt att ha ett skyddsombud på arbetsplatsen?

– Det är jätteviktigt för att värna vår arbetsmiljö, speciellt i dag när vi har det så tufft. När man är påläst och har väl underbyggda argument så går det att påverka ganska bra. Men det finns fruktansvärt mycket att ta tag i. När jag blev huvudskyddsombud kände jag mig frustrerad för att det dröjde så länge innan jag fick utbildning, det tycker jag att Kommunal behöver förbättra. Arbetsgivaren behöver också bli mer frikostig med att skicka oss på utbildning så att vi är uppdaterade i vår kunskap. Det finns stort behov av att både arbetsgivare och de fackliga organisationerna är bättre utbildade i arbetsmiljöforskning. Och att få till mer forskning om arbetsmiljö.

Hur bedriver du ditt arbete som skyddsombud?

– Man vakar över arbetsmiljön och peppar kollegorna att ta tag i problemen. Som skyddsombud tar vi hela tiden upp problem på APT eller så är jag länken mellan chefen och arbetstagarna om vad vi måste ta tag i direkt. Jag medverkar vid skyddsronder och arbetsplatsundersökningar, till exempel har vi haft mögel på Biva, då kan jag som huvudskyddsombud ställa högre krav på förvaltningen. Jag samordnar och stöttar de andra skyddsombuden och förser dem med material, till exempel ny forskning. Sedan har vi skrivit väldigt många 6.6-a (se faktaruta), de gör nytta men jag tycker inte om att vi har behövt lägga så många, arbetsgivaren borde vara mer intresserad av att ha en bra arbetsmiljö på sjukhuset.

Hur uppmärksammar du skyddsombudets dag?

– Vi har inte diskuterat det så mycket men vi får göra något, kanske någon information och bjuda på frukt på arbetsplatsen. Alla skyddsombud har ständigt dåligt samvete över att vi inte hinner allt vi vill. Men vi är inte ensamma. Och det är många som tycker att Kommunal är jättebra på det arbetsplatsnära arbetet.

Skyddsombud

Ett skyddsombud samverkar med arbetsgivaren om arbetsmiljön, som arbetsgivaren är ansvarig för. Enligt Arbetsmiljölagen (AML) ska arbetsmiljöarbetet bedrivas tillsammans med arbetstagarna och skyddsombudet är arbetstagarnas representant.

Skyddsombudet har bland annat rätt att ta del av handlingar som rör arbetsmiljön, få utbildning för sitt uppdrag och delta vid planering av nya eller ändrade lokaler.

Ett huvudskyddsombud ska finnas på en arbetsplats som har flera skyddsombud för att samordna deras verksamhet.

6.6a

En 6.6a står för en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket om man inte är nöjd med arbetsgivarens svar eller inte får något svar.

Källa: Arbetsmiljöverket