– Den som bildar familj bör tidigt diskutera fördelning av föräldraledighet, vård av barn och eventuellt deltidsarbete eftersom dessa beslut påverkar pensionen. Det skulle bidra till att skapa mer jämställda pensioner, säger Carina Blomberg, trygghetsekonom på pensionsbolaget AMF som ligger bakom undersökningen, i ett pressmeddelande.

Av 1 158 intervjuade gifta och sambos, svarade 34 procent av kvinnorna och 23 procent av männen att tjänstepensionen bör delas lika om man separerar. 35 procent ansåg att man ska göra det om man kommit överens om det. I dag är det så att varken inkomstpensionen eller tjänstepensionen ingår i bodelningen, eftersom de betraktas som enskild egendom. En eventuell pensionsförsäkring ska däremot delas.

AMF anser att regeringen borde utreda frågan om delad tjänstepension. Ett förslag som också lanserades av Folkpartiet i valrörelsen. Argumentet är att många kvinnor riskerar bli fattigpensionärer om de skiljer sig eftersom de har haft lägre lön och tagit störst ansvar för barnen och jobbat deltid.

– Vid en skilsmässa kan detta komma som en obehaglig överraskning för många, säger Carina Blomberg på AMF.

Undersökningen visade att okunskapen om vad som gäller i dag var störst hos de som är sambo. Av de gifta visste 65 procent att var och en tar med sig sin pension (statlig och tjänstepension) vid en skilsmässa, mot bara 48 procent av de ogifta paren.

Tjänstepensionen är den del av pensionen där gapet mellan kvinnor och män är störst. Till skillnad mot den allmänna pensionen finns inget tak för intjänande av tjänstepension. Enligt Folkpartiets rapport är mäns tjänstepension nästan dubbelt så hög som kvinnors bland de som går i pension idag. Totalt sett får kvinnor i genomsnitt 71 procent av männens pension.