SVAR: Om du har en kommun eller ett landsting som arbetsgivare gäller att du för varje genomförd utbildningstimme på tid som inte är ordinarie arbetstid får kompensation med en ledig timme.
Men det framgår inte vilket kollektivavtal du arbetar på och frågan kan vara olika reglerad i olika avtal. Kontakta därför ditt lokala Kommunal för att få säkert besked om vad som gäller för dig.