Frida Almqvist är undersköterska och har arbetat på infektionskliniken i Linköping sedan 2002. Hon är en av de anställda som är beredd att vårda ebolasmittade patienter på klinikens högisoleringsenhet.

Enheten, som är den enda i sitt slag i Sverige, byggdes upp under 90-talet. Till vardags används vårdrummen i klinikens vanliga verksamhet, men vid behov kan den snabbt tas i bruk för vård av exempelvis ebolasmittade patienter. Under de senaste åren har högisoleringsenheten använts vid ett par tillfällen. 2011 vårdades en patient med lassafeber, en form av blödarfeber, på enheten och 2013 togs två patienter med resistent tuberkulos omhand.

Om ett ebolafall skulle bekräftas någonstans i Sverige kommer patienten hämtas hit med en smittskyddsambulans, där det bland annat finns kapacitet att utföra intensivvård med skyddsutrustning. Ambulansen är även anpassad för att kunna köras ombord på försvarets Herculesplan om patienter skulle behöva transporteras långa sträckor.  

Frida Almqvist berättar att rummen på enheten är utformade med slussar med eget ventilationssystem vid både ingång- och utgång för att minimera risken att viruset sprids utanför lokalerna. På sjukhuset finns förutom anställda på infektions- och intensivvårdsklinikerna även röntgen- och laboratoriepersonal redo att arbeta i rummen. Enheten bedöms kunna vårda två till tre ebolasjuka personer samtidigt.

Personalen deltar med jämna mellanrum i övningar, och på senare tid har det blivit en hel del av dessa. Eftersom ebola smittar via kroppsvätskor krävs heltäckande skyddsutrustning för de som ska vårda patienten. Det mest kritiska momentet gällande smitta är när utrustningen ska tas av och det finns risk att smutsiga handskar eller annan utrustning kommer i kontakt med huden. Men Frida Almqvist är inte orolig för sig själv eller sina kollegor.

– Vi har bra rutiner som vi följer. I och med att ebola varit så pass aktuellt nu ett tag har vi dessutom fått möjlighet att förbättra sättet vi arbetar på ytterligare och finslipa rutinerna för att göra vården och utrustningen säkrare. Däremot finns ju alltid den mänskliga faktorn med i bilden som en risk.