EU:s arbetsmarknadsministrar föreslår att forumet ska bestå av olika myndigheter med tillsynsansvar till exempel arbetsmiljö-, skatte- och migrationsverk. Även arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer på EU-nivå ska ingå. Forumet ska göra det lättare att utbyta information.

Svartarbete innebär att arbetstagare missar sociala förmåner, utsätts för större arbetsmiljörisker och att företagen konkurrerar på olika villkor. Det slås fast av Laszlo Andor som är EU:s sysselsättningskommissionär och som välkomnar forumet.

En av tio i EU uppgav att de köpt varor eller tjänster som producerats svart 2012. Fyra procent erkände att de själva utfört svartarbete, enligt en Eurobarometerundersökning. EU har också konstaterat att arbetslösheten skulle sjunka om svartarbetet omvandlades till vita jobb.