Det var i ett inslag i SVT:s ABC i tisdags som Södertörns brandförsvarsförbund berättade att de i samband med stora pensionsavgångar drar igång en rekryteringskampanj. Tanken är att få in fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund i yrket. Vem som helst är välkommen att söka och man kommer att jobba uppsökande för att få folk intresserade.

– Vårt uppdrag har förändrats rätt mycket till att i dag inte bara handla om brandsläckning. Det är mycket trygghets- och säkerhetsarbete i kommuner, då ser vi oss om efter lite blandade kompetenser, säger Lars-Göran Uddholm, brandchef på Södertörns brandförsvarsförbund, till SVT.

Exempel på sådana kompetenser kan vara pedagoger, sjuksköterskor och lärare. Man har också anställt personer som pratar utomnordiska språk så att kommunikationen ska gå lättare vid utryckningar till platser där de språken är vanliga.

Men tv-inslaget har fått Kommunal och ett stort antal brandmän ute i landet att gå i taket. Owe Halvors, ombudsman på Kommunal, uppskattar att de har fått 200-300 samtal de senaste dagarna från upprörda brandmän.

– Vi anser att det här är ett kvalificerat yrke som kräver utbildning. Det är inte fel att man plockar in någon som är pedagog i botten men då får de ju läsa till brandman först. Man kan inte tro att man kan gå några veckors internutbildning och sen är man brandman, säger Owe Halvors.

Han menar att brandmän bör ha gått den tvååriga utbildningen Skydd mot olyckor hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Men brandchefen Lars-Göran Uddholm påpekar att det inte är en regelrätt brandmannautbildning.

– Den är mycket bredare, den är inte avsedd bara för de som ska bli brandmän. De delar som handlar om utryckningsarbete och räddningsinsatser kompletterar vi med internt. Vi är inte ute efter att sänka kompetensen hos våra brandmän, vi är ute efter att höja den. Vi nedvärderar inte våra brandmän, varken de som jobbat länge hos oss eller de som vi anställer, säger Lars-Göran Uddholm, till KA.

Han påpekar att drygt 60 procent av de som Södertörns brandförsvarsförbund rekryterar fortfarande är sådana som har gått Skydd mot olyckor, men att de tycker att det även behövs annan kompetens.  

Enligt Lars-Göran Uddholm var reaktionerna liknande när den gamla brandmannautbildningen skrotades och ersattes med Skydd mot olyckor men att det sedan har svängt.  

– Jag tror att det finns en strävan efter en utbildning som man kan kalla brandmannautbildning. Vi utmanar ju det lite när vi säger att den utbildningen  inte är det vi behöver just nu. Man blir kanske orolig att det ska bli fritt fram att ta in vem som helst och sänka kraven, men så är det inte.

Christer Flodfält är brandman inom Södertörns brandförsvar, regionalt skyddsombud och fackligt förtroendevald för Kommunal. Att frångå att alla har en likvärdig utbildning tycker han är ett sätt att slå sönder yrkets status.

– Det är många som känner att de inte duger längre. Men det är ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har misslyckats med att rekrytera den mångfald som behövs till skolorna. Det tycker jag är olyckligt, att de inte har tagit det här på allvar, säger Christer Flodfält.