– Det är bra att man höjer taket men det räcker inte, säger Kommunals förste vice ordförande Per Holmström.

Kommunal vill att regeringen gör det lättare att kvalificera sig till a-kassan, och se över den begränsning som i dag gör att deltidsarbetslösa kan stämpla i max 75 dagar.

Inför förra valet gjorde Kommunal en rapport, som visade att sju av tio kommunalare fortsatte jobba deltid efter att deras deltidsdagar tagit slut. Dåvarande förbundsorförande Ylva Thörn riktade hård kritik mot regeringens politik och menade att kommunalarna tvingades ta ett för stort eget ansvar för sina deltider.

Socialdemokraterna lovade då utreda frågan tillsammans med LO. LO föreslog att deltidsarbetslösa ska få stämpla, men efter en tid ska ersättningen villkoras med arbetsmarknadsutbildning. En idé som Kommunal stödjer, enligt Per Holmström. Så sent som 2010 krävde dock Kommunals kongress att 75-dagarsregeln skulle tas bort.

Har ni backat från att avskaffa deltidsregeln helt?

– Nej, vi vill avskaffa den, men den hållning vi har haft är att deltidsarbetslösa ska bli anvisade aktiviteter inom arbetsmarknadspolitiken, säger Per Holmström.

Kommer det hjälpa dem att få heltid?

– Vi vill ju ha bort deltid och att heltid ska bli norm. Men vi är inte där än. Om man har en deltid måste man ibland lyfta sin kompetens för att få en heltid. Det är ett sätt att gå arbetsgivarna till mötes.

Hur många dagar deltidsarbetslösa ska få stämpla innan de ska delta i arbetsmarknadsåtgärder kan Per Holmström inte precisera. Men ersättningen ska inte vara lägre än a-kassan.

– Vi har inte diskuterat det, men det tar jag för givet, säger Per Holmström.

KA har sökt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), men hennes pressekreterare meddelar att något besked i frågan inte kommer före budgeten är klar.

Regeringen väntas lägga fram budgeten i sin helhet den 23 oktober.

Regeringens förslag

Hittills har regeringen bland annat föreslagit:

  • Det ska utredas om det går att begränsa vinster i välfärden.
  • Taket i a-kassan höjs från 680 kronor om dagen till 910 kronor under arbetslöshetens första 100 dagar.
  • Gör om gymnasiets yrkesprogram till yrkescollege.