Aiden är en misslyckad skådis med fru och barn som kämpar för att hålla ihop familjen. Aidens pappa är döende i cancer och har inte längre råd att betala barnbarnens avgift till privatskolan. Lösningen blir att Aiden får hemskola barnen resten av terminen, något han vare sig är lämpad för eller särskilt sugen på. Det är mysig feelgood för hela slanten och framför allt barnen gör fina skådespelarinsatser. Slutet är lite väl förutsägbart.