Camilla Lönnqvist.

Kommunal kräver att åtta personliga assistenter ska få drygt 642 000 kronor i övertidsersättning och 50 000 kronor var i skadestånd. Ingrid Sonefors reste tillsammans med kollegorna Monica Fältsjö och Carina Holmlund till Stockholm för att möta arbetsgivaren Ludvika kommun i Arbetsdomstolen, AD.

– Jag tycker att det är bra att det kommit så långt, säger Ingrid Sonefors.

Fram till sommaren 2010 arbetade assistenterna hela nätterna. Sedan införde kommunen i stället jourersättning enligt Bilaga J (avtalet med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting). Det innebär att ett jourpass har gett halva lönen, halva ob-ersättningen och halva jourersättningen på knappt 33 kronor i timmen för vardagsnätter. 

Redan innan förändringen började assisterna föra nattdagbok. Enligt Kommunal behöver brukaren hjälp upp till 30 gånger varje natt.

– Vi har varit vakna dygnet runt, säger Ingrid Sonefors.

Kommunal hävdar att Bilaga J inte går att tillämpa hos brukaren ifråga.

– Det är inte jour, utan ordinarie arbete. Det är HÖK AB som ska tillämpas, då blir det övertid, sa Anneli Anderbjörk, LO-TCO Rättsskydd.

Den stora tvistefrågan i AD var vad som egentligen räknas som jourarbete, hur mycket ordinarie arbete som kan ingå och vad som kan ses som akuta insatser. Och om assistenterna arbetat mer än halva passet eller inte. För arbetsgruppen finns inga tveksamheter.

– Vi har passning hela tiden, brukaren får inte lämnas ensam, säger Ingrid Sonefors.

Efter den inledande förhandlingen i AD ska parterna nu reda ut olika oklarheter innan diskussionerna fortsätter. Blir parterna inte överens avgörs målet i juni nästa år.

– Det är bra att det reds ut så att det blir klart en gång för alla, då kan det hjälpa fler, säger Ingrid Sonefors som tycker att det var nyttigt att höra resonemangen i AD.

Men även om assistentera får övertidsersättning och skadestånd kvarstår problemet. Därför vill Kommunal också ha ett lokalt avtal som reglerar vad som ska gälla i framtiden.

– Vi behöver titta över fler grupper i Ludvika. Det är fler grupper som utför insatser utöver halva tiden, säger Camilla Lönnqvist, vice ordförande för Kommunals sektion i Ludvika.

Tony Arvidsson, personalchef i Ludvika kommun, deltog också vid förhandlingarna i AD:

– Eftersom det inte är färdigt så jag har inget att tillägga just nu.

Nattarbete

Ersättningar för kommunanställda

  • Den som arbetar hela nätterna får lön samt ersättning för obekväm arbetstid. Nattpasset räknas in i arbetstiden.
  • Den som har jourpass i handikappomsorgen får för den tiden halva lönen, halva ob-ersättningen och halva jourersättningen.

Källa: HÖK/AB, Kommunal och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting