– Det är inte mycket man skjuter till. Våra egna undersökningar visar att årets löne­revision totalt gett ungefär 560 kronor i genomsnitt (10 kronor extra), säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ser positivt på att fler skjuter till extra pengar.

– Jag hoppas att det är för att man värderar det arbete som Kommunals medlemmar gör och att man vill vara en attraktiv arbetsgivare, säger Ingela Gardner Sundström (M), ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

550 kronor var den löneökning det centrala avtalet skulle ge i genomsnitt.  De lokala förhandlingarna avgjorde löneökningen för varje individ, och här har arbetsgivarna kunnat skjuta till extra.

Allra vanligast är att de lokala löneförhandlingarna inte ger en krona mer än det centrala avtal­et. 49 procent av de sektioner som besvarat KA:s enkät (64 procent 2013) uppger detta. Men fortfarande skjuter  få till mer än 30 kronor per medlem i snitt.

Ett undantag är Trelleborg som toppar listan den här gången. Där plussade kommunen på nästan 170 kronor per medlem i genomsnitt.  Orsaken är en lönekartläggning som visade att flera av Kommunals grupper släpade efter.

– Vissa yrken låg under önskvärd medianlön. Vi yrkade på att varje medlem skulle generera 700 kronor vardera till potten, vilket arbetsgiv­aren avslog. Sedan blev det ändå 719 kronor i slutändan, säger sektionsordföranden Birgitta Almroth.

Ida Nilsson, som är personlig assistent i Trelleborg, fick ett påslag på 1 300 kronor.

– Jag har aldrig någonsin fått så mycket förut, säger hon.

Hon började för cirka fem år sed­an som timanställd på lägsta­lön. Hon tror att hon hade runt 16 000 kronor.

Sedan några år tillbaka har hon fast jobb och är tack vare den senaste lönehöjningen uppe på 21 500 kronor i grundlön, räknat på heltid.

– Jag blev överraskad men känner samtidigt att jag jobbat mig till det.

Just personliga assistenter var en av de grupper som enligt lönekartläggningen i Trelleborg var för lågt avlönade.

Magnus Dahlberg, personalchef i Trelleborg, säger att det handlar om löneanalys i förhållande till lönepolitik.

– Vi arbetar mot strukturella löneskillnader och måste satsa på stora kvinnodominerade yrkesgrupper i förhållande till mansdominerade.

KA fick svar från 76 procent av sektionerna och förhandlingsteamen.

Avtalet mellan Kommunal och SKL är treårigt. Nästa år, det sista avtalsåret, är utrymmet för löneökningar 600 kronor i genomsnitt.

Fakta