Efter de första 100 dagarna ska taket vara 760 kronor. Regeringen föreslår inga ändringar när det gäller den avtrappning av a-kassan som finns i dag efter 200 respektive 300 dagar, till 70 respektive 65 procent.

Regeringens nya a-kassepolitik kommer att finnas med i budgetpropositionen och föreslås träda i kraft från och med 1 maj 2015. Vänsterpartiet stöder förslaget och Sverigedemokraterna har också uttalat sitt stöd för en höjd a-kassa.

Gällande budgetförhandlingarna rapporterar Ekot att Vänsterpartiet kräver höjda statsbidrag till kommunerna som ska riktas specifikt mot äldreomsorgen. V kräver också höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar.