Skillnaden mellan kvinnor och män kan i första hand förklaras av att tjänstesektorn, där många så kallade kvinnoyrken återfinns, går bättre än den mansdominerade industrisektorn.

– Inom både vården och handeln finns det ett stort sug efter folk. Det här kommer inte som någon överraskning, vi har sett det tidigare också. Men tendensen har blivit tydligare, säger Andreas Mangs, analytiker på Arbetsförmedlingen.

I slutet av september var andelen inskrivna arbetslösa 7,8 procent, till skillnad från 8,5 procent i september 2013.

Till gruppen inskrivna arbetslösa räknas personer som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd.