Redan i dag är det vanligt med så kallade IVPA-insatser, i väntan på ambulans. Det innebär att brandmän kallas till hjärtstopp och försöker sätta igång patientens hjärta med hjärtstartare, defibrillator.

Nu startar Västerbottens läns landsting igång en verksamhet där räddningstjänsten i Åmsele, Norsjö, Malå, Adak, Gargnäs, Borgafjäll och Dorotea ska larmas samtidigt som ambulansen vid prio 1-bröstsmärtor, såtillvida ambulansen inte redan finns i omedelbar närhet till den drabbade.

Väl på plats ska brandmännen, som fått utbildning i detta, ge hjärt- och lungräddning med defibrillator i väntan på ambulans.