Richard Eliasson.

Jag slutade omvårdnadsprogrammet 1996 och har jobbat som undersköterska sedan dess. Tyvärr har min yrkeskunskap inte tagits tillvara under de åren. I mitt arbete i kommunen får jag inte möjlighet att utöva de kunskaper jag har. Det sägs att man ska bevara – och kanske snarast utöka – kompetensen hos alla som arbetar. Inom kommunen gör man inte det i dagens läge, snarare tvärtom.

Efter skoltiden fick jag en timanställning på ett sjukhem, där jag endast fick delegering på att ge tabletter som låg i färdiga dospåsar. Ingen delegering för insulin, provtagningar eller att sätta kateter. Under åren har jag haft olika delegeringar på olika arbetsplatser. I dag är jag fast som bemanningspersonal och då får jag endast ge mediciner och insulin.

Problemet är att jag i dag inte skulle kunna söka ett jobb inom landstinget. Deras krav på en undersköterska är att den ska kunna allt det som man lär sig på omvårdnadsprogrammet. Men har man gått in och arbetat inom kommunen efter sin utbildning, får man inte delegeringar och därmed tappar man sin yrkeskunskap och en del av sin kompetens.

Det gör att landstinget anställer någon som har den kompetensen och erfarenheten. Det vill säga någon som inte arbetat inom kommunen.

Jag tycker att det är fel att kommunen kör ett system och landstinget ett annat. Inom kommunen får vi dessutom patienter som kommer direkt från sjukhuset och skulle behöva vår yrkeskompetens som undersköterskor. Men inom kommunen blir den medicinska biten sjuksköterskornas arbetsuppgifter.

En sjuksköterska har tre års utbildning och även om utbildningarna är olika har vi undersköterskor också gått tre år. Sjuksköterskorna har fått kunskap om vad de ska klara av i arbetslivet och vet vad de kommer att ställas emot. Så ser det inte ut för undersköterskorna.  Med de här reglerna känns det som att jag hanteras som ett barn i arbetslivet och inte som en vuxen.

Jag tycker att alla som går omvårdnadsutbildningen och som kommer att arbeta som undersköterska efter utbildningen ska bli legitimerade. Då blir det inget snack om vilka delegeringar man ska ha och inte ha. Legitimationen visar att du är undersköterska.

Richard Eliasson,
undersköterska, Göteborg