Det är tre svenska forskare vid Sahlgrenska i Göteborg som har undersökt den psykosociala arbetsbelastningen hos personal på akutmottagningar och ambulanspersonal runtom i Sverige.

Studien visar att akutpersonalen generellt upplevde sin arbetssituation som mer stressig än ambulanspersonalen. 61 procent av de svarande på akutmottagningarna sade att de upplevde sin arbetsbörda som mycket eller ganska stressande. Motsvarande siffra för ambulanspersonalen var 35 procent.

Samtidigt är möjligheten att påverka sin egen arbetsbörda mycket liten, i synnerhet för ambulanspersonalen. Endast 9 procent av dem upplevde att de kunde påverka arbetsbördan i någon mån, bland personalen på akutmottagningarna upplevde 24 procent att de kunde påverka arbetsbördan.

Forskningsstudien har skett via enkäter. Svarsfrekvensen var 64 procent och 153 personer svarade. Studien har publicerats i American journal of nursing science.