SVAR: Trygghetsanställning är ett bidrag som en arbetsgivare kan få för en viss arbetstagare. Bidraget innebär att arbetsgiv-aren inte står för hela lönekostnaden utan får kostnaden för att ha dig anställd sänkt med bidragets storlek. Har du en dator kan du söka mer information från Arbetsförmedlingen som är den myndighet som beviljar bidraget. Gå in på adress www.arbetsformedlingen.se

Du skriver att du undrar om din tidigare anställning i kommunen kan anses vara meriterande. Jag är lite osäker på vad du menar med det. Handlar det om vilken lön du ska ha, så är den frågan lite svår att svara på. Har ni någon form av erfarenhetstrappa alternativt anställningstid som grund för lönen ska din tidigare erfarenhet räknas. Om du utför likadana arbetsuppgifter som i din tidig-are anställning har jag svårt att se varför du ska ha en sämre lön nu. Du kan alltid kontakta Kommunal lokalt som hjälper till att reda ut lönefrågan eller om problemet är något annat.