SVAR: Ja, vid första anblicken kan det tyckas förvirrande. Den första frågan med svar tar sikte på vilken lön man ska ha och om man får tillbaka sina semesterdagar när semestern bryts.

Ombudsmannen har helt korrekt svarat att det är vanlig lön som gäller och att man får tillbaka sina semesterdagar och har inte gått in på vad som gäller när en arbetsgivare bryter mot semesterlagen.

Den andra frågan, som jag nyligen svarade på, gällde uttryckligen om en arbetsgivare får avbryta redan beviljad semester och om det är skadeståndsgrundande. Jag redogjorde i mitt svar för semesterlagens regler om skadestånd i den situationen. Förklaringen till de skenbart motsägelsefulla svaren är alltså att vi har svarat på olika frågor.