Carin Fredriksson.

Regnet öser ner över hästarna i hagen, men inne i stallbyggnaderna är det torrt och luktar omisskännligt av just stall. Morgonsysslorna på Upplands-Bros ryttarförening utanför Stockholm är precis avklarade när Arsenio Fernandez Rodriguez, sekreterare i EU-kommissionens yrkesinspektionskommitté, kommer på besök. I yrkesinspektionskommittén sitter representanter från alla medlemsländers motsvarigheter till Arbetsmiljöverket.

Det är LO som har bjudit in EU-kommissionen för att de ska få studera systemet med regionala skyddsombud. Bakgrunden är de förändringar som diskuteras av EU:s arbetsmiljöregler. Det finns bland annat förslag på att undanta företag med färre än 250 anställda från vissa delar av arbetsmiljölagstiftningen. LO är kritiskt och vill visa hur man i stället kan arbeta enligt svensk modell med regionala skyddsombud.

– Syftet är att visa dem vad det här är för någonting. Varför vi har kollektivavtal, vad det är som får arbetsgivaren att sätta igång med arbetsmiljöarbetet när de regionala skyddsombuden kommer ut och vad det är för skillnad mellan dem och arbetsmiljöinspektörerna, säger Christina Jernstedt, arbetsmiljöombudsman på LO.

Det regionala skyddsombudet Anette Axelsson ansvarar för besöket på Upplands-Bros ryttarförening. Under rundturen berättar hon för Arsenio Fernandez Rodriguez hur hon jobbar med det systematiska arbetsmiljöarbetet, om den segdragna processen med att bygga ett nytt stall, som behövs för att det är mögel i taket, och om när hon gjorde en 6:6a-anmälan enligt arbetsmiljölagen. Vid gödselhögen hänger ett rep som skydd så att ingen ska trilla i när de tippar ner skottkärrorna med gödsel.

– Det är en sådan sak som jag påpekade för arbetsgivaren att de borde ha, säger Anette Axelsson.

Hästskötarna Carin Fredriksson och Tina Olsson är också med och visar upp verksamheten.

– Det är roligt att de kommer hit, vi har inget att skämmas för när det gäller arbetsmiljöarbetet, säger Carin Fredriksson.

Arsenio Fernandez Rodriguez från EU-kommissionen berömmer anläggningen ,imponerad av hur rent och städat det är. Han ser flera fördelar med det svenska systemet med regionala skyddsombud.

– Man får mycket för pengarna, det är välspenderade pengar. Dessutom kompletterar de regionala skyddsombuden arbetsmiljöinspektörernas arbete, och kanske kan gå lite mer på djupet, säger Arsenio Fernandez Rodriguez.

Men han poängterar att det är upp till varje medlemsstat och arbetsmarknadens parter vad de vill ha för system. Han ser det inte som troligt att det skulle komma något gemensamt direktiv om skyddsombud på EU-nivå.

Vad kan andra länder lära av det svenska arbetsmiljöarbetet?

Det är grundmurat och det finns ett ömsesidigt förtroende mellan arbetsgivare och fackförbund. Det går ju decennier tillbaka i tiden, att man har en väl fungerande dialog, säger Arsenio Fernandez Rodriguez.

Under två dagar besöker EU-kommissionens representanter sammanlagt åtta arbetsplatser, allt från leksaksaffärer till byggarbetsplatser och tillverkningsindustrier.