SVAR: I bussbranschavtalet finns det reglerat att arbetstidsförkortning tjänas in med två timmar per påbörjad kalendermånad. Med det menas, att om du jobbat under en månad ska du ha två timmar i arbetstidsförkortning.

Jag läser även att du i åtta år har gått på fast lista som behovsanställd. Efter att ha jobbat mer än 720 dagar under en femårsperiod ska anställningen automatiskt gå över till en tillsvidareanställning.

Jag tycker du ska ta kontakt med ditt lokala fack för hjälp i detta ärende.