Munhygien för dementa kan vara ett knepigt område. Samtidigt som en god munhälsa är viktig för att förebygga följdsjukdomar hos äldre får de gamlas integritet inte kränkas.

– Munvård är väldigt intimt. Man kan aldrig någonsin tvinga någon till det, säger Therése Olsson som är undersköterska på det prisade vårdhemmet.

Hon berättar att personalen fått fortbildning inom området och att detta i kombination med goda kunskaper inom demensvård har gett en bra grund att stå på för att klara uppgiften.

Hur klarar man att utföra munvård på demenssjuka patienter på ett bra sätt?

Man får gå till väga på olika sätt med olika personer. Ofta handlar det om att använda rätt tonläge och att tänka på sitt kroppsspråk. Sen kan man erbjuda flera tillfällen till tandborstning. Vill man inte borsta tänderna direkt på morgonen så kanske det går bättre lite senare på förmiddagen.

Det är Oral Care AB som delar ut priset Guldtanden i sju olika regioner i Sverige. Susanna Medin, informatör på företaget, berättar att Axeltorps vårdhem utsetts till vinnare i samråd med ett 50-tal tandläkare och tandhygienister som arbetar med Skånes olika äldreboenden.

– Man upplever att personalen här är väldigt engagerad och vi kan också se på våra återkommande bedömningar att de boendes munhälsa förbättrats mycket, säger hon.