ITUC, som ibland kallas IFS på svenska, representerar över 175 miljoner medlemmar i 155 länder, däribland medlemmarna i LO, TCO och SACO. I dag lyfter ITUC bland annat fram att grundläggande fackliga rättigheter står under attack:

”Grundläggande rättigheter som att organisera sig fackligt och att förhandla kollektivt hotas i många länder och är under direkt attack i andra. Arbetsgivare försöker till och med underminera strejkrätten. Man utmanar på det sättet årtionden då den rätten har erkänts legalt i ILO.” ILO är FN-organet för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor och vid deras senaste konferens i somras ifrågasattes strejkrätten öppet.

ITUC lyfter också upp den globala fattigdomen och menar att ökade fackliga rättigheter är en av de viktigaste metoderna för att utrota fattigdomen. Något som också det svenska fackets biståndsorganisation LO-TCO Biståndsnämnd betonar i en debattartikel i dag i Aftonbladet. Nämndens ordförande Per-Olof Sjöö och dess generalsekreterare Kristina Henschen skriver:

”För att utrota fattigdomen i världen behövs inte bara fler jobb, utan jobb med anständiga villkor och löner det går att leva på. För att en förändring ska ske måste ILO:s agenda kring schysta arbetsvillkor (decent work) integreras i FN:s nya utvecklingsmål, som ska ersätta Millenniemålen.”

ITUC poängterar också betydelsen av en ekologiskt hållbar planet:

”Det finns inga jobb på en död planet, men då regeringar verkligen agerar för att få ned koldioxidutsläppen och utrustar samhällen och industrier för klimatutmaningarna som kommer, så kommer många nya arbetstillfällen att skapas. Den dominerande globala ekonomiska modellen förstör jobb och planet.”